🔘 Futbol Botons del Pallars

Ha quedat clar que el Futbol de Botons ha deixat empremta al nostre poble. És per això, que des de l'Associació volem donar-li suport per continuar promovonent aquest tipus d'activitats que dinamitzen i creen sinèrgies entre tots els seus participants.

El passat 30/03/2023 el Parlament de Catalunya va reconèixer el futbol amb botons com a esport, segons resolució 675/XIV publicada al BOPC 550. Aquest fet dona un gran impuls que de ben segur afavorirà la continuïtat i difusió d'aquest esport. El Parlament de Catalunya insta al Govern a:


a) Reconèixer el futbol amb botons com a esport.

b) Acompanyar i assessorar les associacions Associació Catalana de Futbol Botons, Barcelona Futbol Botons Associació, Secció de Futbol Botons del Foment Hortenc, Botonaires Associats de Palautordera, Associació de Futbol amb Botons d’Osona, Associació Reusenca de Futbol Botons, Sant Joan Despí Futbol Botons Associació i Esplugues Futbol Botons Associació per tal que siguin reconegudes com a entitats esportives.

c) Demanar a les associacions a què fa referència la lletra b, en consonància amb els apartats 3 i 4 de l’article 18 de la Llei 8/1988, del 7 d’abril, de l’esport, que estableixen que ha d’haver-hi una «constitució prèvia com a unió esportiva de clubs durant un període mínim de tres anys», que iniciïn un període d’adaptació i, en aquest sentit, creïn la unió de clubs, amb observança i respecte a la dita Llei 8/1988, i segueixin les passes que assenyalin els organismes competents en aquestes qüestions, com el Consell General de l’Esport o la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

d) Demanar a les associacions a què fa referència la lletra b i a la federació o unió de clubs que es creï que duguin a terme projectes que garanteixin la participació i la igualtat de la dona en l’accés i en la pràctica del futbol amb botons.

e) Destinar una partida econòmica d’ajut per a la promoció del futbol amb botons i per a la professionalització i millora organitzativa de la gestió de les diverses associacions d’arreu de Catalunya.

f) Demanar al Departament d’Educació que comuniqui a les escoles i els instituts el reconeixement del futbol amb botons com a esport i que en recomani la pràctica en activitats educatives en l’àmbit de l’esport.